• polski
    • angielski
    • niemiecki
    • czeski
email
Accen Magazine

Accen Magazine

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA – FULL BODY HARNES

13.01.2020

Środki ochrony indywidualnej, takie jak szelki bezpieczeństwa, są podstawowym elementem wyposażenia, chroniącym przed upadkiem z wysokości, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z ciałem człowieka. Szelki bezpieczeństwa są rodzajem uprzęży o specjalnej konstrukcji, pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi podczas wyhamowywania spadania. Zgodne z przepisami europejskimi, szelki asekuracyjne muszą spełniać wymagania normy EN 361, która określa dla nich wymagania techniczne i użytkowe.

Jak działają szelki bezpieczeństwa?

Budowa szelek bezpieczeństwa pozwala na rozłożenie sił dynamicznych, działających na ciało człowieka podczas powstrzymywania spadania, w sposób zmniejszający ryzyko wystąpienia obrażeń. Ponadto, nadają ciału człowieka odpowiednią pozycję podczas powstrzymywania spadania w celu uniknięcia uszkodzeń organów wewnętrznych oraz kręgosłupa. Po samym powstrzymaniu spadania pozycjonują odpowiednio użytkownika w celu umożliwienia bezpiecznego i (o ile to możliwe) wygodnego oczekiwania na pomoc.

Jak są zbudowane szelki bezpieczeństwa?

Budowa szelek bezpieczeństwa – taśmy regulowane
Konstrukcyjnie, szelki bezpieczeństwa muszą posiadać regulowane taśmy barkowe połączone z taśmami udowymi. Regulacja taśm daje możliwość dopasowania szelek do sylwetki użytkownika, tym samym zapewnia bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.

Szelki bezpieczeństwa z regulacją

Budowa szelek bezpieczeństwa – punkt zaczepowy

Ważnym elementem jest punkt zaczepowy, który musi być zlokalizowany na plecach i zwany jest grzbietowym, dodatkowo szelki mogą być wyposażone w przedni punkt zaczepowy zwany piersiowym. Każdy z takich punktów musi być oznakowany dużą literą A Tylko taki punkt zaczepowy w szelkach bezpieczeństwa może być wykorzystywany do podpięcia podzespołu łącząco-amortyzującego.


Punkty zaczepowe do podpięcia podzespołu łącząco-amortyzującego – piersiowe – litera A.


Punkty zaczepowe do podpięcia podzespołu łącząco-amortyzującego – grzbietowe- litera A.

Budowa szelek bezpieczeństwa- szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

Szelki bezpieczeństwa mogą być dodatkowo wyposażone w pas biodrowy do ustalania pozycji podczas pracy zgodnie z normą EN 358. Pas taki posiada dwie klamry usytuowane po bokach służące do dołączania linki opasującej. Dzięki takiej konfiguracji możliwe jest wykonywanie pracy w podparciu.


Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości z pasem biodrowym – Accen

Innym dodatkowym wariantem budowy szelek bezpieczeństwa jest uprząż biodrowa wykonana zgodnie z normą EN 813 i pozwalająca na prowadzenie prac w podwieszeniu. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie prac technikami dostępu linowego.


Szelki bezpieczeństwa z uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu – Accen

Szelki bezpieczeństwa mogą posiadać również inne dodatkowe elementy umożliwiające ich stosowanie w systemach zabezpieczających przed upadkiem.

System zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości – normy

Przy wykorzystywaniu indywidualnych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości jednym ze składników są zawsze szelki bezpieczeństwa zgodne z (EN 361). Mogą one być połączone z urządzeniem kotwiczącym (EN 795) jednym z trzech podzespołów łącząco-amortyzujących: – absorberem energii (EN 355) z linką bezpieczeństwa (EN 354), urządzeniem samohamownym (EN 360) lub urządzeniem samozaciskowym z prowadnicą.

Jak stosować szelki bezpieczeństwa?

Stosowanie szelek bezpieczeństwa powinno być zgodne z zapisami instrukcji wydanej przez producenta, a wszelkie informacje dotyczące przeglądów okresowych muszą być odnotowywane w karcie kontrolnej. Przed każdym użyciem, szelki powinny być poddane oględzinom pod kątem wszelkich widocznych uszkodzeń, a przynajmniej raz na 12 miesięcy muszą być skontrolowane przez osobę kompetentną w tym zakresie. Szelki asekuracyjne mogą prawidłowo spełniać swoją funkcję tylko wówczas, gdy są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegane są wskazania w instrukcji użytkowania oraz są w odpowiednim stanie technicznym przy zachowaniu regularnych przeglądów.

Kiedy szelki bezpieczeństwa powinny być wymienione na nowe?

Szelki bezpieczeństwa jako środek ochrony indywidualnej zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji tj. zostać trwale zniszczony jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania, bez względu na to, czy zauważono jego uszkodzenia.

Jak założyć szelki bezpieczeństwa?


System ochrony indywidualnej. Jak poprawnie założyć szelki bezpieczeństwa – Accen.

Skontaktuj się z nami
Formularz kontaktowy
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności. + Warunki korzystania z usługi.

*pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wskazówki dojazdu
ACCEN Fall Arrest Sp. z o.o.
ul. Gzichowska 115
42-500 Będzin